बलाढ्य द्रोणाचार्य कसे मारले गेले ? युधिष्टीराचे अर्ध सत्य | Dronacharya Story In Marathi

बलाढ्य द्रोणाचार्य कसे मारले गेले ? युधिष्टीराचे अर्ध सत्य Best 1 | Dronacharya Story In Marathi

द्रोणाचार्य हे पांडव आणि कौरवांचे गुरु होते. महाभारत कालीन महारथी योध्यांमध्ये त्यांचे नाव अव्वलस्थानी घेतले जात असे. पांडवांना भीष्म पितामहानंतर जर कुणाचे भय होते तर ते म्हणजे गुरु द्रोण. श्रीकृष्णाने मग अशी कोणती युक्ती केली कि ज्यामुळे गुरु द्रोण मारले गेले ? चला तर पाहूया Dronacharya Story In Marathi युधिष्टीराचे अर्ध सत्य | Dronacharya Story …

बलाढ्य द्रोणाचार्य कसे मारले गेले ? युधिष्टीराचे अर्ध सत्य Best 1 | Dronacharya Story In Marathi Read More »