लघुकथा – पहिलं प्रेम

पहिलं प्रेम भाग 7 शेवट: Best Love Story in Marathi

पहिलं प्रेम भाग 7: Best Love Story in Marathi सकाळी उठून लवकर तयार झालो आणि नेहमीप्रमाणे नेहमीच्याच जागेवर जाऊन पोहचलो. पाच दहा मिनिटे शांत बसून मी बोलायला सुरुवात केली,“बोल काय सांगायचं होतं.”“तू रागावणार नसशील तर सांगते, आणि आधी प्रॉमिस कर, तू चिडणार नाहीस.”मला बऱ्यापैकी ती काय बोलेल याचा अंदाज येऊन गेला होता.“हो, तुला आज काय …

पहिलं प्रेम भाग 7 शेवट: Best Love Story in Marathi Read More »

पहिलं प्रेम भाग ६: Love Marathi story

पहिलं प्रेम भाग ६: Love Marathi story या कथेचा भाग १ वाचण्या साठी क्लीक करा पहिलं प्रेम भाग १ “माहीत नाही, पण ती कालपासून घरची आठवण काढत होती, आणि जवळपास महिना होत आला ती घरी गेली नव्हती, मग गेली असेल बहुतेक त्यामुळेच.”“पण मला तस काही बोलली नव्हती ती!”“अरे अचानक ठरलं असेल, करेल ती फोन तुला, तू …

पहिलं प्रेम भाग ६: Love Marathi story Read More »

पहिलं प्रेम भाग ५: First Love Marathi by Swapnil

पहिलं प्रेम भाग ५: First Love Marathi “जाउदे कट कर, नाही उचलायचा मला.”मी लगेच कट केला, पण त्याचा फोन पुन्हा पुन्हा येतच होता.“तू एकदा उचलून बोलूनच घेते का? म्हणजे पुन्हा नाही करणार तो.”“ठीक आहे, आता आला की उचलते.”पुन्हा फोन आला आणि तिने उचलला,सह्याद्रीचा जो कडा मला दिसत होता त्यावरून मी मला पडताना पाहिलं. हा बावळट …

पहिलं प्रेम भाग ५: First Love Marathi by Swapnil Read More »

पहिलं प्रेम भाग ४: First Love story Marathi

पहिलं प्रेम भाग ४: First Love story या कथेचा भाग १ वाचण्या साठी क्लीक करा पहिलं प्रेम भाग १ “काल मला त्याचा फोन आला होता, विचारात होता कशी आहेस कुठे आहेस?”माझं काळीज अचानक हातात आलं, क्षणार्धात मी माझ्या वास्तव जीवनात येऊन ठेपलो.“मग, तू काय सांगितलं?”“मी बोलले त्याला, मी मजेत आहे, पण तू का फोन केला मला? …

पहिलं प्रेम भाग ४: First Love story Marathi Read More »

पहिलं प्रेम भाग 3: Love story in Marathi

पहिलं प्रेम भाग 3: Love story Marathi या कथेचा भाग १ वाचण्या साठी क्लीक करा पहिलं प्रेम भाग १ “मस्त दिसतोय ड्रेस तुझ्यावर!”“थँक यु! आई ने घेतलेला मागच्या महिन्यात.”“चला निघायचं मग?”“हो पण जायचय कुठे आपल्याला?”“आहे एक हॉटेल, मस्त जेवण भेटतं तिथे.”“बरं बरं, पण आपण लवकर येऊ ना परत? करण मग मैत्रीण वाट बघत बसेल.”अग तू पाहिले …

पहिलं प्रेम भाग 3: Love story in Marathi Read More »