Marathi Prem Kavita | एकतर्फी प्रेम कविता मराठी

दिसणार नाही तुला तरी जवळ असेल,
सहवास माझा नेहमीच तुला भासेल,
माझ्या जगात तुला वेगळेच स्थान असेल,
दिसेल फक्त मला जगाला दृष्टी नसेल…
Marathi Ektarfi Prem Kavita | एकतर्फी प्रेम कविता मराठी

पिंजऱ्यात माझ्या कायमची तुला कैद असेल,
तुला कोणत्याही प्रकारचा जामीन मात्र नसेल,
प्रेमात पडशील तू असा तो पिंजरा असेल,
कायम तिथे राहायला तुझा मोठा गुन्हा असेल…

Marathi Ektarfi Prem Kavita | एकतर्फी प्रेम

तुझ्या त्या मूर्ती वर संपूर्ण हक्क माझा असेल,
कोणताच पुरावा नसलेला तो ताबा असेल,
त्या विश्वात मी सांगेल तो कायदा असेल,
माझ्या ओढीचा तो एक आगळा नियम असेल…

वेदनेच्या पलीकडचे समाधान | Marathi Prem Kavita

मनमुराद प्रेम करणारा मी तिथे एकटाच असेल,
दिसेल मी कोणाला असा डोळा तिथे नसेल,
तुझ्यावर प्रेम करायला मला तुझीच गरज नसेल,
त्या वेदनेच्या पलिकडचे समाधान माझ्यात असेल…

फक्त शांततेने भरलेली ती वेळ अबोल असेल,
असू देणारा आणि ते पुसणारा मीच असेल,
माझी अपेक्षा पूर्ण करायला प्रयत्न माझाच असेल,
एका बाजूने अथांग भरलेलं ते प्रेम माझं असेल….

Marathi Ektarfi Prem Kavita | एकतर्फी प्रेम कविता मराठी

कवी- स्वप्नील खैरनार

Marathi prem Kavita : एकतर्फी

कविता आवडल्यास नक्की प्रतिक्रिया द्या …. धन्यवाद. Maza Blog

आमचे इतर ब्लॉग्स

स्वप्नील यांच्या आणखी कविता वाचा

नवीन Made in India POCO smartphone बद्दल वाचा

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

4 thoughts on “Marathi Prem Kavita | एकतर्फी प्रेम कविता मराठी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
26 × 16 =