बहिणीसाठी 50+ हृदयस्पर्शी कोट्स | Best Brother and Sister Quotes In Marathi

आयुष्यात बहिण असणारे खूप नशीबवान असतात .बहीण हे देवाने दिलेलं सर्वात मोठे आणि अतिशय सुंदर गिफ्ट आहे. Brother and Sister Quotes In Marathi मध्ये आपण भाव बहिणीच्या प्रेमावर मराठी मेसेज पाहणार आहोत.

आपले सर्व सिक्रेट तिच्याजवळ असते आपली आई सारखी दुसरी काळजी घेणारी जर कोणी असेल तर ती आपली बहिणच असते आपलं काही चुकलं तर त्याला लपवून योग्य मार्ग दाखवणारी ही पण आपली मोठी बहीणच असते. त्यांच्यामध्ये प्रेम हे अतिशय गाड असते अशा जगावेगळ बहिणीच्या नात्यावर आपण आज काही क्वाइट्स पाहणार आहोत.

Sister Quotes In Marathi

Best Brother and Sister Quotes In Marathi

_________________________

मोठी बहीण हे रागवणारी, चिडणारी जरी असेल तरी मायेची ती एक परछाई असते.

_________________________

घरात लहान बहिण असणे, खरंच खूप भाग्याची गोष्ट असते, कारण ती मोठ्या बहिणीला जीवापाड प्रेम करत असते.

_________________________

लहान बहीण ही घरातली परी असते , जी प्रत्येकालाच तिच्या बोटावर फिरवत असते.

_________________________

घरात जर मोठी बहीण असेल ना, तर कुठल्याच प्रकारच्या मोटिवेशनल स्पीच ला जाण्याची गरज पडत नाही.

_________________________

या जीवनाच्या कठीण प्रवासात साथ देणारी मैत्रीण असेल तर जीवन अगदी सोपं व्हायला लागतं ,त्याचप्रमाणे जर ती मैत्रीण आपली बहीणच असेल तर आयुष्य आणखी सरळ आणि सोप व्हायला लागत.

_________________________

रडवलं तर साऱ्या जगाने आहे, पण डोळ्यातलं अश्रू पुसायला फक्त माझ्या ताईलाच जमतं.

_________________________

Best Brother and Sister Quotes In Marathi

वाचा बहिणीला भेटवस्तू काय द्यावी Top 10 Gift for Sister

वाचा आपल्या भारतीय सणाबद्दल निबंध :- Essay on Our Festivals 2023

_________________________

माझ्या बहिणीची बरोबरी कोणीच करू शकत नाही.

_________________________

स्वतः उपाशी राहून माझं पोट भरणारी आणि माझं पोट भरलेला आहे असे सांगणारी ,एकमेव मोठी बहीनच असते.

_________________________

मोठ्या बहिणीचा “जिव्हाळा” हा आईच्या जिव्हाळ्यापेक्षा कमी नसतो.

_________________________

आपल्याशी भांडणारी विनाकारण वाद वाढवणारी आणि हक्काने हुसकून खाणारी ती लहान बहिणच असते.

_________________________

ताई मला तुझ्यात “मैत्रीण” कमी आणि “आई” जास्त दिसते.

_________________________

आयुष्याच्या कठोर “प्रवासात” आणि “दुःखाच्या “कठोर उन्हात मायेची “सावली” देणारी कोणी असेल तर ती “ताई” असते.

_________________________

Best Brother and Sister Quotes In Marathi

_________________________

तुम्ही आयुष्यात काहीच कमावलेलं नसेल ,पण तुमच्या आयुष्यामध्ये एक मोठी बहीण असेल, तर तुम्ही जगातील सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती.

_________________________

आपलं म्हणणं कानाने कमी पण “हृदयातून* ऐकणारी एकमेव मोठी बहिण च असते.

_________________________

आपल्याला विनाकारण त्रास देणारी लहान बहिणच असते.

_________________________

जेव्हा आपल्याला काही होतं तेव्हा तिच्या “डोळ्यातून पाणी” पाडणारी “आई” नंतरची ती म्हणजे मोठी बहीण.

_________________________

माझी “ताई” माझ्यावर खूप” प्रेम” करते पण कधीच दाखवत नाही ,ती माझी खूप काळजी घेते पण कधी कोणाला दिसू देत नाही कारण ती माझी मोठी बहीण आहे.

_________________________

बहिणीसाठी 50+ हृदयस्पर्शी कोट्स | Best Brother and Sister Quotes In Marathi

ताई हे तुमचं एक आरसा असते ,कारण तुमच्या विरोधी सार जग गेलं ना तरी ती तुमच्या बाजूनेच असते.

_________________________

Best Brother and Sister Quotes In Marathi

_________________________

घरात मोठी बहीण असणे म्हणजे ,लहान बहिण भावासाठी दुसरी आई होय.

_________________________

घास माझी आई भरवते आणि अख्या जगाविरुद्ध जाऊन ताई माझ्यासाठी लढते यापेक्षा मोठी गोष्ट माझ्यासाठी आहे तरी काय!

_________________________

सतत भांडणारी, चिडणारी आणि नंतर मायेने कुरवाडत जवळ घेणारी व्यक्ती म्हणजे माझी ताई.

_________________________

सुखदुःखात साथ द्यायला आणि दुःखात अश्रू पुसायला हक्काने जवळ घेऊन सोबतीचा हात द्यायला कोणी थांबत असेल तर ती म्हणजे ताई.

_________________________

जेव्हा आम्ही दोघी सोबत असतो ना तेव्हा आमचं जगच वेगळं होऊन जातं.

_________________________

ताई तुझ्यासारखी दुसरी मैत्रीण माझी “बेस्ट फ्रेंड “होऊ शकत नाही, आणि तू जगातली सगळ्यात बेस्ट ताई आहे.

_________________________

Best Brother and Sister Quotes In Marathi

_________________________

बहिण हे हृदयाचा दुसरा आवाज आहे, आणि आयुष्याचा दुसरा भाग.

_________________________

जगाच्या नजरेत जरी आम्ही सर्वांसाठी बहिणी आहोत पण आम्ही आमच्या दोघींसाठी बेस्ट फ्रेंड्स आहोत.

_________________________

बहिण ही अशी व्यक्ती असते , जिला आपण कधीच आपल्यापासून दूर करू शकत नाही.

_________________________

कधी रडते तर कधी रडवते कधी भांडते तर कधी रुसवते न सांगता माझ्या मनातली प्रत्येक गोष्ट समजते, माझ्या प्रत्येक सुखदुःखात ती माझी नेहमी सारथी बनते लव यु ताई.

_________________________

Best Brother and Sister Quotes In Marathi

_________________________

आई-बाबा नंतर जर त्याचा जीव ओवाळून टाकणारी एकमेव व्यक्ती असेल तर ती म्हणजे “ताई”

_________________________

“लहान बहिणी” कशी असू द्या ती मोठ्या बहिणीच्या हृदयाचा तुकडा असते.

_________________________

आपल्या बहिणी सारखी दुसरी कोणतीच मैत्रीण नसते, कारण तीच ती असते जिला आपण आपल्या मनातील प्रत्येक गोष्ट शेअर करू शकतो , जिच्यासमोर आपण जसे आहो तसे वागु म्हणू शकतो.

_________________________

आपण जसे आहोत तसेच “स्वीकारणारी “आई-बाबा नंतरच कोणी असेल तर ती एक बहीण च असते.

_________________________

Best Brother and Sister Quotes In Marathi

_________________________

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
3 × 17 =